En fleksibel leverandør av vikar- og konsulenttjenester

i Trondheimsregionen

HR Vikar AS ble stiftet høsten 2016 og er en liten og fleksibel leverandør av vikar/-konsulenttjenester til kunder i Trondheimsregionen.

HR Vikar er partneren for deg som har behov for vikar- eller konsulenttjenester for en kortere eller lengre periode. 

HR Vikar har mange års erfaring innenfor kontor, kontoradministrasjon og merkantile tjenester.

HR Vikar skal være en profesjonell støttespiller slik at du kan ha fokus på bedriftens kjernevirksomhet.

Dette kan jeg hjelpe deg med

Kontoradministrasjon

Lederstøtte

Personlig assistent

Referanser

HR Vikar har siden oppstart fått lov til å bistå mange spennende oppdragsgivere som har hatt behov for min kompetanse, 
– alt i fra oppdrag på timesbasis til faste avtaler over lengre perioder.