Om HR Vikar

Jeg har jobbet innen det kontoradministrative feltet i omtrent hele min yrkeskarriere.

Jeg har vært heldig og fått anledning til være en bidragsyter i mange spennende virksomheter, – både for virksomheter i vekst, utvikling og omstilling i med- og motgangstider. Og det innenfor mange forskjellige bransjer, –  juridiske tjenester (advokat, inkasso og eiendomsmegling), revisjon, regnskap, helsetjenester, kommunikasjon, salg, teknologi samt  håndverkerbransjen.

Dette har gitt meg en svært verdifull ballast som var avgjørende for at jeg i 2016 tok spranget; sa opp en fast jobb og startet HR Vikar AS.

Målet var da å skape en spennende og interessant arbeidsplass for meg selv, samt kanskje på sikt også kunne utvikle selskapet til å bli en arbeidsplass for flere.

Jeg ser på meg selv som en serviceorientert tilrettelegger som er i stand til å ta tak i de oppgaver jeg blir satt til å gjøre.  En «god pedagog» sier flere.

I tillegg til min kompetanse innenfor kontoradministrasjon har jeg også opparbeidet meg en god kompetanse som regnskapsmedarbeider, herunder bl.a. regnskapsførsel, fakturering, kundeoppfølging, KS-arbeid og markedsarbeid.

Jeg behersker bruken av blant annet følgende programvare:

 • Tripletex
 • Zirius
 • Visma Web-faktura
 • Visma eAccounting
 • Visma Mamut
 • Power Office
 • Microsoft Office Word, Powerpoint, Excel
 • Opus Dental
 • Questback
 • Deltager.no
 • Agresso
 • Visma Approval
 • Publiseringsverktøy – web – WordPress
Heidi Rønning HR Vikar